سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي


راهنمای بانک اطلاعاتی سازمان سوره در سال ۱۳۴۴

اين بخش حاوی فهرستی از گزارشات جالب و خواندنی براساس ۴۲ عنوان فيلم در سال ۱۳۴۴ می با شد . فرمی که در زير مشاهده مي کنيد به شما اين امکان را می دهد تا فقط به عناوين فيلمهای سال۱۳۴۴موجود در اين پايگاه داده دسترسی داشته باشيد

   

جهت بررسی اجمالی عناوين فيلمها  طبق حروف الفبا می توانيد از فهرست زير استفاده نماييد .

ا-آ-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي-موارد ديگر

همچنين جهت مشاهده فيلم های توليد شده در سالهای ديگر می توانيد از  لينکهای زير استفاده نماييد .

سالهای توليد فيلم در ايران به تفکيک دهه
۲۰۲۰ - ۲۰۲۹
  ۲۰۲۱   ۲۰۲۰
۲۰۱۰ - ۲۰۱۹
  ۲۰۱۹   ۲۰۱۸   ۲۰۱۷   ۲۰۱۶   ۲۰۱۵   ۲۰۱۴   ۲۰۱۰
۲۰۰۰ - ۲۰۰۹
  ۲۰۰۹   ۲۰۰۸   ۲۰۰۷   ۲۰۰۶   ۲۰۰۵   ۲۰۰۴   ۲۰۰۳   ۲۰۰۱
۱۴۰۰ - ۱۴۰۹
  ۱۴۰۲   ۱۴۰۱   ۱۴۰۰
۱۳۹۰ - ۱۳۹۹
  ۱۳۹۹   ۱۳۹۸   ۱۳۹۷   ۱۳۹۶   ۱۳۹۵   ۱۳۹۴   ۱۳۹۳   ۱۳۹۲   ۱۳۹۱   ۱۳۹۰
۱۳۸۰ - ۱۳۸۹
  ۱۳۸۹  <