پايگاه خبري ، تحليلي سوره سينما
بانك جامع اطلاعات سينماي ايران
Soureh Pictures Company
مؤسسه هنرهاي تصويري سوره
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
کانال رسمی روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری
تکمیل پرونده هنرمندان