سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بابك بهرام بيگی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك روز طولاني (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك روز طولاني (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك روز طولاني (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  باشگاه حیوانات (۱۳۹۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.