سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سارا بهرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بعد از رفتن (۱۴۰۱)
  ۲ -  جنگل پرتقال (۱۴۰۱)
  ۳ -  علف زار (۱۴۰۰)
  ۴ -  چپ راست (۱۳۹۹)
  ۵ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۶ -  روشن (۱۳۹۸)
  ۷ -  جمشيديه (۱۳۹۷)
  ۸ -  سركوب (۱۳۹۷)
  ۹ -  داركوب (۱۳۹۶)
  ۱۰ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۱۱ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۱۲ -  من ديه گو مارادونا هستم (۱۳۹۳)
  ۱۳ -  آينه هاي روبرو (۱۳۸۸)
  ۱۴ -  تهرون (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.