سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گيتی قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  شه سوار (۱۴۰۲)
  ۲ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۳ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۴ -  كلمبوس (۱۳۹۷)
  ۵ -  آقاي سانسور (۱۳۹۶)
  ۶ -  بي صدا (۱۳۹۵)
  ۷ -  سد معبر (۱۳۹۵)
  ۸ -  والدراما (۱۳۹۵)
  ۹ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۱۰ -  چهارشنبه (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  امروز (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  حراج (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.