سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمهدی رضازاده فخار

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تدوين   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.