سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور تنهايی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار  (۳) فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنالتي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اكباتان (۱۳۹۰)
  ۲ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۳ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبقه سوم (۱۳۸۸)
  ۲ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۳ -  اقليما (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.