سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران احمدی

 زندگينامه  

مهران احمدي متولد سال 1352در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را در عرصه بازيگري در سال 1385 با بازي در فيلم آدم آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۴۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ بند (۱۳۹۸)
  ۲ -  مصادره (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۲ -  خوابهاي دنباله دار (۱۳۸۸)
  ۳ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۴ -  بيست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۲ -  خوابهاي دنباله دار (۱۳۸۸)
  ۳ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۴ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۵ -  آدم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آدم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  راه رفتن روي سيم (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هيچ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابهاي دنباله دار (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۴۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آبي روشن (۱۴۰۲)
  ۲ -  به خاطر يک کيف دلار (۱۴۰۲)
  ۳ -  روايت ناتمام سيما (۱۴۰۱)
  ۴ -  غريب (۱۴۰۱)
  ۵ -  ابلق (۱۳۹۹)
  ۶ -  روز ششم (۱۳۹۹)
  ۷ -  كوسه (۱۳۹۹)
  ۸ -  بي صدا حلزون (۱۳۹۸)
  ۹ -  سگ بند (۱۳۹۸)
  ۱۰ -  كاكا (۱۳۹۸)
  ۱۱ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۱۲ -  زير نظر (۱۳۹۷)
  ۱۳ -  مطرب (۱۳۹۷)
  ۱۴ -  من مي ترسم (۱۳۹۷)
  ۱۵ -  روزهاي نارنجي (۱۳۹۶)
  ۱۶ -  ليلاج (فصل شكار) (۱۳۹۶)
  ۱۷ -  مصادره (۱۳۹۶)
  ۱۸ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۱۹ -  كارگر ساده نيازمنديم (۱۳۹۵)
  ۲۰ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۲۱ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۲۲ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۲۳ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)
  ۲۴ -  تتل و راز صندوقچه (۱۳۹۲)
  ۲۵ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۲۶ -  سيزده (۱۳۹۲)
  ۲۷ -  شيار 143 (۱۳۹۲)
  ۲۸ -  آينه شمعدون (۱۳۹۱)
  ۲۹ -  روز روشن (۱۳۹۱)
  ۳۰ -  بغض (۱۳۹۰)
  ۳۱ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)
  ۳۲ -  يكي براي همه (۱۳۹۰)
  ۳۳ -  آلزايمر (۱۳۸۹)
  ۳۴ -  اسب حيوان نجيبي است (۱۳۸۹)
  ۳۵ -  خواب است پروانه (۱۳۸۹)
  ۳۶ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۳۷ -  صداي پاي من (۱۳۸۹)
  ۳۸ -  خوابهاي دنباله دار (۱۳۸۸)
  ۳۹ -  هيچ (۱۳۸۸)
  ۴۰ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۴۱ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۴۲ -  آدم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي خود و بي جهت (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.