سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا كريمی

 زندگينامه  

رضا كريمي متولد 1342 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را در سال 1365 در مقام دستياري كارگردان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۳) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)
  ۲ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۳ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۴ -  تب (۱۳۸۲)
  ۵ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۶ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۲ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۲ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)
  ۲ -  تراژدي (۱۳۹۲)
  ۳ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۴ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۵ -  تب (۱۳۸۲)
  ۶ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۷ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آدمكش (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.