سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علي‌محمد قاسمی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۰) / فيلمبردار (۲) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هما کي مياد؟ (۱۳۹۴)
  ۲ -  جامه دران (۱۳۹۳)
  ۳ -  قول (۱۳۹۳)
  ۴ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۵ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۶ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۷ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۸ -  خرس (۱۳۹۰)
  ۹ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۱۰ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغي در مه (۱۳۸۶)
  ۲ -  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يادداشت بر زمين (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.