سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريا ثمرانی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۲) / بازيگر  (۴) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به خاطر خواهرم (۱۳۸۶)
  ۲ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اوريون (۱۳۸۸)
  ۲ -  به خاطر خواهرم (۱۳۸۶)
  ۳ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)
  ۴ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.