سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحسن جاهد

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / تهيه كننده (۷) / مدير فيلمبرداري (۸) / فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ما خيلي باحاليم (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تخته گاز (۱۳۹۷)
  ۲ -  در مدت معلوم (في المدت المعلوم) (۱۳۹۳)
  ۳ -  مجرد 40 ساله (۱۳۹۳)
  ۴ -  اكباتان (۱۳۹۰)
  ۵ -  ناسپاس (۱۳۸۸)
  ۶ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۷ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تخته گاز (۱۳۹۷)
  ۲ -  در مدت معلوم (في المدت المعلوم) (۱۳۹۳)
  ۳ -  مجرد 40 ساله (۱۳۹۳)
  ۴ -  عمليات مهد كودك (۱۳۹۱)
  ۵ -  اكباتان (۱۳۹۰)
  ۶ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۷ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)
  ۸ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناسپاس (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.