سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طيبه دوست محمدزاده

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۱) / جامه دار  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس   جامه دار  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.