سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تينا چرخچيان

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۶) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)
  ۲ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۳ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۵ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۶ -  مواجهه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.