سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رويا جاويدنيا

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تابستان همان سال (۱۴۰۲)
  ۲ -  آزردگان (۱۴۰۰)
  ۳ -  سه جلد (۱۴۰۰)
  ۴ -  شهرک (۱۴۰۰)
  ۵ -  بنفشه آفريقايي (۱۳۹۷)
  ۶ -  در وجه حامل (۱۳۹۶)
  ۷ -  گيتي همسر عليرضا (۱۳۹۶)
  ۸ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۹ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  گس (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۱۲ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۱۳ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۱۴ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.