سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد فرحانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / مجري طرح (۴) / مدير توليد (۲) / سرمايه گذار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۲ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۲ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۳ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)
  ۴ -  زندگي شيرين (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زندگي شيرين (۱۳۸۷)
  ۲ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.