سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

برزو نيك نژاد

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۵) / نويسنده  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۲ -  لونه زنبور (۱۳۹۶)
  ۳ -  زاپاس (۱۳۹۴)
  ۴ -  ناخواسته (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۲ -  كلبه (۱۳۸۷)
  ۳ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۴ -  هامون و دريا (۱۳۸۶)
  ۵ -  آلبوم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۲ -  كلبه (۱۳۸۷)
  ۳ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۴ -  هامون و دريا (۱۳۸۶)
  ۵ -  آلبوم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۲ -  زاپاس (۱۳۹۴)
  ۳ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۴ -  كلبه (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.