سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پيام يزدانی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)
  ۲ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۲ -  علي و دني (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.