سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی عزيزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رهاتر از دريا (۱۳۸۹)
  ۲ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.