سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا افشاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۲ -  گناهكاران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۲ -  آل (۱۳۸۸)
  ۳ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.