سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد ميرزايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار تدوين (۱) / دستيار صحنه (۱) / حمل و نقل (۴) / دستيار صدابردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين   دستيار صحنه   حمل و نقل   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين   دستيار صحنه   حمل و نقل   دستيار صدابردار  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين   دستيار صحنه   حمل و نقل   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين   دستيار صحنه   حمل و نقل   دستيار صدابردار  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين   دستيار صحنه   حمل و نقل   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.