سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيده

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۲ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۳ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۴ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۵ -  گناه مادر (۱۳۴۸)
  ۶ -  تنگه اژدها (۱۳۴۷)
  ۷ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۸ -  ستاره هفت آسمان (۱۳۴۷)
  ۹ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  لوطي قرن بيستم (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  زير گنبد كبود (۱۳۴۶)
  ۱۲ -  خسيس (۱۳۳۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.