سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پريا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / خواننده (۱۳) / حركات موزون  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۲ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)
  ۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۵ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۶ -  پستچي (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۳ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۴ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۵ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۶ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۷ -  انسان ها (۱۳۴۳)
  ۸ -  سه تفنگدار (۱۳۴۳)
  ۹ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۳ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۴ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۵ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۶ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۷ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۸ -  انسان ها (۱۳۴۳)
  ۹ -  سه تفنگدار (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.