سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سودابه

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۷) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۲ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  آخرين مبارزه (۱۳۴۸)
  ۴ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۵ -  ايمان (۱۳۴۶)
  ۶ -  قرباني سوم (۱۳۴۶)
  ۷ -  مرد بي ستاره (۱۳۴۶)
  ۸ -  امروز و فردا (۱۳۴۵)
  ۹ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  خواب و خيال (۱۳۳۴)
  ۱۳ -  محكوم بي گناه (۱۳۳۲)
  ۱۴ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۱۵ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۱۶ -  خوابهاي طلايي (۱۳۳۰)
  ۱۷ -  شكار خانگي (۱۳۳۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.