سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر تفكری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / با حضور افتخاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۲ -  آقا جني شده (۱۳۳۸)
  ۳ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۴ -  آقاي اسكناس (۱۳۳۷)
  ۵ -  ميليونر (۱۳۳۳)
  ۶ -  نقلعلي (۱۳۳۳)
  ۷ -  مشهدي عباد (۱۳۳۲)
  ۸ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)
  ۹ -  شكار خانگي (۱۳۳۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  فرياد نيمه شب (۱۳۴۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.