سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سونيا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  عروس بيانكا (۱۳۴۹)
  ۲ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۳ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۴ -  مقصر پدرم بود (۱۳۴۵)
  ۵ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۶ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۷ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۸ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۹ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  جدال با شيطان (۱۳۳۲)
  ۱۴ -  چهره آشنا (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.