سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پوران

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۷) / تهيه كننده (۱) / خواننده  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۳ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۴ -  طوفان بر فراز پاترا (۱۳۴۷)
  ۵ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۶ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۷ -  گدايان تهران (۱۳۴۵)
  ۸ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۹ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  عمو نوروز (۱۳۴۰)
  ۱۵ -  اول هيكل (۱۳۳۹)
  ۱۶ -  ستارگان مي درخشند (۱۳۳۹)
  ۱۷ -  پايان رنج ها (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   خواننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۲ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۳ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۴ -  طوفان بر فراز پاترا (۱۳۴۷)
  ۵ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۶ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۷ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۸ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۹ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.