سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مژگان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲۲) / حركات موزون  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۲ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۳ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۴ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۵ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۶ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۷ -  دختر ظالم بلا (۱۳۴۹)
  ۸ -  زيباي جيب بر (۱۳۴۹)
  ۹ -  امشب دختري مي ميرد (۱۳۴۸)
  ۱۰ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  تهران مي رقصد (۱۳۴۸)
  ۱۲ -  عشق كولي (۱۳۴۸)
  ۱۳ -  آواره هاي تهران (۱۳۴۷)
  ۱۴ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۱۵ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  جنجال پول (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۲۱ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲۲ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۲ -  الكي خوش (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.