سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهپر ابراهيمی

نام اصلي: كتايون
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۳ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۴ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۵ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)
  ۶ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۷ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۸ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۹ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  شيادان (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  آدم و حوا (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  تاكسي عشق (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  شهر گناه (۱۳۴۹)
  ۱۶ -  آخرين مبارزه (۱۳۴۸)
  ۱۷ -  عشق آفرين (۱۳۴۸)
  ۱۸ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۹ -  كاسبهاي محل (۱۳۴۸)
  ۲۰ -  گربه را دم حجله مي كشند (۱۳۴۸)
  ۲۱ -  آواره هاي تهران (۱۳۴۷)
  ۲۲ -  ازدواج ايراني (۱۳۴۷)
  ۲۳ -  تحفه هند (۱۳۴۷)
  ۲۴ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)
  ۲۵ -  شاهراه زندگي (۱۳۴۷)
  ۲۶ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۲۷ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۲۸ -  قدرت عشق (۱۳۴۷)
  ۲۹ -  گردش روزگار (۱۳۴۷)
  ۳۰ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۳۱ -  پسران علاءالدين (۱۳۴۶)
  ۳۲ -  زني به نام شراب (۱۳۴۶)
  ۳۳ -  عروس تهران (۱۳۴۶)
  ۳۴ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۳۵ -  قرباني سوم (۱۳۴۶)
  ۳۶ -  گذشت بزرگ (۱۳۴۶)
  ۳۷ -  مرد بي ستاره (۱۳۴۶)
  ۳۸ -  مردي از اصفهان (۱۳۴۶)
  ۳۹ -  ميليونرهاي گرسنه (۱۳۴۶)
  ۴۰ -  نيم وجبي (۱۳۴۶)
  ۴۱ -  امروز و فردا (۱۳۴۵)
  ۴۲ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۴۳ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۴۴ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۴۵ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۴۶ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۴۷ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.