سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / دستيار فيلمبردار (۲) / خواننده (۱) / گروه فني (۲) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۳ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۴ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۵ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۶ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۷ -  طلاق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۲ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده   گروه فني   امور فني  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۲ -  هدف (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   خواننده   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۲ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۳ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.