سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶۵) / خواننده (۱۵) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۶۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  هيولا (۱۳۵۵)
  ۲ -  رانده شده (۱۳۵۴)
  ۳ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)
  ۴ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۵ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۶ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۷ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۸ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۹ -  مرد افكن (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  بارگاه شيطان (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  علي بي غم (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  قهرمانان نمي ميرند (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  سه فراري (۱۳۴۸)
  ۱۵ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  جنجال پول (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  چاكر شما كوچولو (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  سالار مردان (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  سنگ صبور (۱۳۴۷)
  ۲۰ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۲۱ -  قمارباز (۱۳۴۷)
  ۲۲ -  چهار خواهر (۱۳۴۶)
  ۲۳ -  زير گنبد كبود (۱۳۴۶)
  ۲۴ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۲۶ -  گنج و رنج (۱۳۴۶)
  ۲۷ -  مأمور 0008 (۱۳۴۶)
  ۲۸ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  سه قهرمان (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۳۲ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۳۳ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۳۶ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۳۷ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۳۸ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۳۹ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۴۰ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۴۱ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۴۲ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۴۳ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۴۴ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۴۵ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۴۶ -  عشق و حماقت (۱۳۴۰)
  ۴۷ -  آخرين هوس (۱۳۳۹)
  ۴۸ -  دختري از اصفهان (۱۳۳۹)
  ۴۹ -  دوستان يكرنگ (۱۳۳۹)
  ۵۰ -  صفرعلي (۱۳۳۹)
  ۵۱ -  آقا جني شده (۱۳۳۸)
  ۵۲ -  اينم يك جورشه (۱۳۳۸)
  ۵۳ -  دو عروس براي سه برادر (۱۳۳۸)
  ۵۴ -  دو قلوها (۱۳۳۸)
  ۵۵ -  دوقلوها (۱۳۳۸)
  ۵۶ -  روزنه اميد (۱۳۳۸)
  ۵۷ -  سايه (۱۳۳۸)
  ۵۸ -  بلبل مزرعه (۱۳۳۶)
  ۵۹ -  مادموازل خاله (۱۳۳۶)
  ۶۰ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۶۱ -  اتهام (۱۳۳۵)
  ۶۲ -  خورشيد مي درخشد (۱۳۳۵)
  ۶۳ -  جادو (۱۳۳۴)
  ۶۴ -  بازگشت (۱۳۳۲)
  ۶۵ -  گناهكار (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۲ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)
  ۳ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۴ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۵ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۶ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۷ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۸ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۹ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۱۵ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.