سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهناز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴۰) / مدير صحنه (۱) / خواننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   خواننده  
 1. بازيگر  : (۴۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  بر فراز آسمانها (۱۳۵۷)
  ۲ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۳ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۴ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۵ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۶ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۷ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۸ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۹ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  رانده شده (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  محلل (۱۳۵۰)
  ۳۸ -  نيم وجبي (۱۳۴۶)
  ۳۹ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۴۰ -  قزل ارسلان (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   خواننده  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  واسطه ها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   خواننده  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  انگشت نما (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.