سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا بنی احمد

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۲ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۳ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۴ -  علي كنكوري (۱۳۵۲)
  ۵ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۶ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۷ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۸ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)
  ۹ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.