سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب اله بلور

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۲)



 فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۲ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۳ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۴ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۵ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۶ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۷ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۸ -  ماه پيشوني (۱۳۵۰)
  ۹ -  مردان سحر (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  آدم و حوا (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  دزد و پاسبان (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  رام كردن مرد وحشي (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  عروس بيانكا (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  ليلي و مجنون (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  مالك دوزخ (۱۳۴۸)
  ۱۷ -  آواره هاي تهران (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  خشم كولي (۱۳۴۷)
  ۲۰ -  سلطان قلبها (۱۳۴۷)
  ۲۱ -  زني به نام شراب (۱۳۴۶)
  ۲۲ -  مردي از اصفهان (۱۳۴۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.