سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايران قادری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۵۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۵۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۲ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۳ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۴ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۵ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۶ -  هشتمين روز هفته (۱۳۵۲)
  ۷ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۸ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)
  ۹ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  شيادان (۱۳۵۰)
  ۱۷ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۱۸ -  جواني هم عالمي دارد (۱۳۴۹)
  ۱۹ -  شهر هرت (۱۳۴۹)
  ۲۰ -  علي بي غم (۱۳۴۹)
  ۲۱ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۲۲ -  مريد حق (۱۳۴۹)
  ۲۳ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۲۴ -  سرود زندگي (۱۳۴۸)
  ۲۵ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۲۶ -  قصه دلها (۱۳۴۸)
  ۲۷ -  كاسبهاي محل (۱۳۴۸)
  ۲۸ -  گناه مادر (۱۳۴۸)
  ۲۹ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۳۰ -  ازدواج ايراني (۱۳۴۷)
  ۳۱ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۳۲ -  به اميد ديدار (۱۳۴۷)
  ۳۳ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۳۴ -  جاده تبهكاران (۱۳۴۷)
  ۳۵ -  دختر شاه پريون (۱۳۴۷)
  ۳۶ -  دلاور دوران (۱۳۴۷)
  ۳۷ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۳۸ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۳۹ -  ايمان (۱۳۴۶)
  ۴۰ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴۱ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۴۲ -  زير گنبد كبود (۱۳۴۶)
  ۴۳ -  عروس تهران (۱۳۴۶)
  ۴۴ -  گذشت بزرگ (۱۳۴۶)
  ۴۵ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۴۶ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۴۷ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۴۸ -  فرار از حقيقت (۱۳۴۵)
  ۴۹ -  مرد سرگردان (۱۳۴۵)
  ۵۰ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۵۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.