سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر طايفه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / تهيه كننده  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۳ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۴ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۵ -  گربه كور (۱۳۴۸)
  ۶ -  نعره گرگ ها (۱۳۴۸)
  ۷ -  قدرت عشق (۱۳۴۷)
  ۸ -  ايستگاه ترن (۱۳۴۵)
  ۹ -  بازو طلايي (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  آينه تاكسي (۱۳۳۹)
  ۱۲ -  دوستان يكرنگ (۱۳۳۹)
  ۱۳ -  فردا روشن است (۱۳۳۹)
  ۱۴ -  غروب عشق (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۳ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۴ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۵ -  نعره گرگ ها (۱۳۴۸)
  ۶ -  ايستگاه ترن (۱۳۴۵)
  ۷ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.