سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس منتجم شيرازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / تهيه كننده (۱) / نوازنده (۱) / خواننده  (۲۳) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سفرنامه ي شيراز (۱۳۷۱)
  ۲ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۳ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۵ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۶ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۷ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۸ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۹ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده   خواننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گنج و رنج (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده   خواننده  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده   خواننده  
 1. خواننده  : (۲۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۲ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۳ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۵ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۶ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۷ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)
  ۸ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۹ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۱۷ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۲۱ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۲۲ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.