سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس شاندرمنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۲ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۳ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۴ -  خشم عقابها (۱۳۴۹)
  ۵ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۶ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۷ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۸ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۹ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  شاهراه زندگي (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  بن بست (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.