سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون نريمان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۲ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۳ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۴ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۵ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۶ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۷ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۸ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۹ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  ساقي (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  شب اعلام (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  قهرمانان نمي ميرند (۱۳۴۹)
  ۱۶ -  گرفتار (۱۳۴۸)
  ۱۷ -  غروب بت پرستان (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  يوسف و زليخا (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۲۲ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۲۳ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۲۴ -  جدال در مهتاب (۱۳۴۲)
  ۲۵ -  سوداگران مرگ (۱۳۴۱)
  ۲۶ -  دندان افعي (۱۳۴۰)
  ۲۷ -  چشمه آب حيات (۱۳۳۸)
  ۲۸ -  طلسم شكسته (۱۳۳۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.