سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وارطان چاپاريان

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / تنظيم موسيقي (۱) / آهنگساز (۶) / صدابردار (۶) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۳) / افكت (۱۰) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. آهنگساز  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۳ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۴ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۵ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۶ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. صدابردار  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  عروس دريا (۱۳۴۴)
  ۳ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۴ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۵ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۶ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۲ -  عروس دريا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۲ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۳ -  لذت گناه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. افكت  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۲ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۳ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۴ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۵ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۶ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۷ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۸ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۹ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  وسوسه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   تنظيم موسيقي   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  لذت گناه (۱۳۴۳)
  ۲ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.