سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرانك ميرقهاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۳۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۲ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۳ -  روسپي (۱۳۴۸)
  ۴ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۵ -  پنجه آهنين (۱۳۴۷)
  ۶ -  دلاور دوران (۱۳۴۷)
  ۷ -  قمارباز (۱۳۴۷)
  ۸ -  سه جوانمرد (۱۳۴۶)
  ۹ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۱۰ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۱۱ -  معجزه (۱۳۴۶)
  ۱۲ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۱۳ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  مرد سرگردان (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  نابغه هفت ماهه (۱۳۴۲)
  ۲۱ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۲۴ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۲۵ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۲۶ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)
  ۲۷ -  بيوه هاي خندان (۱۳۴۰)
  ۲۸ -  تازه به دوران رسيده (۱۳۴۰)
  ۲۹ -  خانم عوضي گرفتين (۱۳۴۰)
  ۳۰ -  خروس بي محل (۱۳۴۰)
  ۳۱ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۳۲ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۳۳ -  تپه عشق (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.