سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين اشراق

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۳۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۲ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۳ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۴ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۵ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۶ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۷ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۸ -  قصاص (۱۳۵۰)
  ۹ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۱۰ -  گربه كور (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  سر سخت (۱۳۴۷)
  ۱۴ -  شوهر آهو خانم (۱۳۴۷)
  ۱۵ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  مرد روز (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۱۹ -  سوغات فرنگ (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  شهر فرنگ (۱۳۴۶)
  ۲۱ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۲۲ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۲۳ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۲۴ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۲۷ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۲۸ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۳۲ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.