سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم فكور

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۵) / شعر  (۷) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  شاهين طوس (۱۳۳۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۲ -  پستچي (۱۳۴۰)
  ۳ -  شير فروش (۱۳۳۹)
  ۴ -  ظالم بلا (۱۳۳۶)
  ۵ -  شاهين طوس (۱۳۳۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. شعر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۲ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۳ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۴ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۵ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۶ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۷ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.