سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون بديعيان

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۶) / انتخاب موزيك (۱) / صدابردار (۸) / ميكس (۲) / امور فني صدا  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا  
 1. آهنگساز  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۲ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۳ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۴ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۵ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۶ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا  
 1. صدابردار  : (۸)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۲ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۳ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۴ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۵ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۷ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۸ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۲ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.