سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام وطن پرست

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۲ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۲ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۳ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۴ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۵ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)
  ۶ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۷ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۸ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۹ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  زن باكره (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  تپلي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.