سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج سمندی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / چهره پرداز (۲) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   افكت  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۲ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   افكت  
 1. چهره پرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۲ -  گزارش (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ميراث (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.