سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مينو شفيع

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۷) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۲ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۳ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۴ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۵ -  ايستگاه ترن (۱۳۴۵)
  ۶ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۷ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۸ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۹ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۱۵ -  اشك شوق (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.