سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران صدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۳ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۴ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۵ -  سازش (۱۳۵۳)
  ۶ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۷ -  قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)
  ۸ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۹ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  بدنام (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.