سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف ايروانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۶) / نويسنده (۵) / طرح اوليه داستان از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زن (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۲ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۳ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۴ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۵ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۶ -  ملا ممد جان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زن (۱۳۵۶)
  ۲ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۳ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۴ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۵ -  غريب (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.