سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر پوراحمد

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۲ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۳ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۴ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۵ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۶ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۷ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۸ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۹ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  عاصي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.